Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Informacja na temat projektów odrzuconych i przyjętych pod głosowanie przez mieszkańców w ramach BBO

Piątek, 30 września 2022

Szanowni Mieszkańcy Bielawy

Na podstawie oceny dokonanej przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego, prezentujemy listę wniosków odrzuconych oraz przyjętych pod głosowanie przez uprawnionych mieszkańców wraz z opisem projektów oraz uzasadnieniem decyzji Zespołu.

Projekt Nr 1. Miasteczko przygód

Lokalizacja projektu: ul. Wolności 39, ogród - działka przy Żłobku Publicznym Nr 2 w Bielawie

Cel projektu: Stworzenie placu zabaw dla małych mieszkańców Bielawy na terenie Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie. Dolna Bielawa to teren ubogi pod kątem miejsc użytku przez dzieci. Planowany plac zabaw gwarantowałby możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, pozwoliłby zaspokoić potrzeby ruchu, zadbać o rozwój ruchowy oraz sensoryczny dzieci. Ponadto stanie się on miejscem integracji środowiska lokalnego, miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz uatrakcyjni on ofertę Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie.

Opis projektu: Stworzenie spójnego, atrakcyjnego, ogólnorozwojowego placu zabaw, uatrakcyjnienie terenu dolnej Bielawy oraz oferty placówki Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie. Stworzenie placu zabaw w okolicy ubogiej pod tym kątem pozwoli stworzyć miejsce integracji i spotkań społeczności lokalnej. Plac zabaw zawierał będzie nowoczesne urządzenia pomagające - usprawniające rozwój dzieci. Urządzenia muzyczne-stymulujące rozwój sensoryczny, kuchnia błotna, stragan, warzywniak - stymulujące i wspierające rozwój. Piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki - kochane przez dzieci.

Zakres projektu: Planowany plac zabaw służył będzie zarówno dzieciom jak i rodzicom, pozwoli stworzyć miejsce integracji społeczności lokalnej, miejsce wymiany doświadczeń oraz usprawniające rozwój dzieci.

 Koszt projektu: 200.000 PLN

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zespół ds.BBO: przedstawiona propozycja nie spełnia zasady ogólnodostępności obiektu dla mieszkańców. Teren, na którym planowana jest inwestycja jest terenem zamkniętym (dostępnym tylko dla dzieci uczęszczających do żłobka w godzinach funkcjonowania placówki oświatowej). Całodobowe udostępnienie obiektu oraz planowanej  infrastruktury zabawowej  mogłoby stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci przebywających na obiekcie oraz jest niezgodne z zasadami funkcjonowania placówek oświatowych tego typu.

W związku z powyższym projekt nie został dopuszczony pod głosowanie przez mieszkańców.

Projekt Nr 2. CACIB Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Bielawie

Lokalizacja projektu: Camping Sudety w Bielawie.

Cel projektu: Wystawa psów rasowych to impreza organizowana przez organizacje kynologiczne (w Polsce ZKwP) której celem jest zgromadzenie psów rasowych w określonym miejscu i czasie, w celu zaprezentowania na ringach urody psów oraz dokonania ich oceny przez sędziego kynologicznego pod kątem eksterieru i charakteru. Inną rolą wystaw jest wymiana doświadczeń pomiędzy hodowcami, poznawanie ras, a także spotkania towarzyskie osób o podobnych zainteresowaniach.

Opis projektu: Organizacja wystawy dla psów rasowych wiąże się z udostępnieniem terenu oraz zapewnieniem koordynacji działań w ramach całej imprezy, czy np. wytyczenie ringów dla psów oraz ringu honorowego, organizacja parkingu, zapewnienie miejsc na stoiska handlowe itp. Zależy mi bardzo, żeby była to impreza bezpłatna dla osób oglądających. Zwyczajowo osoby nie wystawiające psów - płacą za wejście na teren wystawy, natomiast ja chciałabym aby Gmina Bielawa zapewniła tą atrakcję mieszkańcom Bielawy. Można uatrakcyjnić wystawę o konkurs z nagrodami (fundowanymi przez Gminę Bielawa), który wywołuje dużo pozytywnych emocji wśród wystawców i oglądających np. właściciel i pies na wakacjach w Bielawie (chodzi oczywiście o jakąś pomysłową prezentację właściciela i jego czworonoga w wydaniu wakacyjnym).

Zakres projektu: Jest to z pewnością wydarzenie, które mogłoby na stale wpisać się w kalendarz imprez naszego miasta. Zarówno mali jak i dorośli mieszkańcy Bielawy będą mogli podziwiać najpiękniejsze czworonogi różnych psich ras, porozmawiać z hodowcami o ewentualnym wyborze pupila dla siebie, zdobyć wiedzę na temat charakterów psich, potrzeb czy pielęgnacji czworonogów. Bielawa zaś, mogłaby zyskać reklamę jako miasto przyjazne dla zwierząt oraz pochwalić się pięknymi terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi dla ewentualnych przyszłych turystów, którzy z racji swojego zamiłowania do czworonogów poszukują różnych miejsc wypoczynkowych będących ustronnymi, przyjaznymi i pięknymi.

Koszt projektu: Nie oszacowano.

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zespół ds.BBO: organizacją wystaw psów zajmują się związki kynologiczne. Gmina nie posiada odpowiednich zasobów, zaplecza ani doświadczenia do organizacji tego typu przedsięwzięć, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Wskazany przez autora projektu teren realizacji przedsięwzięcia  - Camping Sudety – nie jest dostosowany do organizacji tego typu imprez. Beneficjentem projektu byłaby bardzo wąska grupa odbiorców – miłośnicy psów, wniosek nie spełnia zatem zasady ogólnej dostępności.  W związku z powyższym,decyzją Zespołu, projekt nie został dopuszczony pod głosowanie przez mieszkańców.

Projekt Nr 3. Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim

Lokalizacja projektu: Park Miejski w Bielawie.

Cel projektu: Zadanie ma polegać na wybudowaniu boiska do gry w bule jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Projekt ma służyć integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta,
w okresie zimowym będzie stanowił doskonałą bazę pod lodowisko plenerowe. Gra w bule nie wymaga drogiego sprzętu, specjalnego stroju, stałego wsparci wykwalifikowanego instruktora ani wysokiej formy fizycznej. To aktywność, która łączy pokolenia i stanowi świetną okazję do budowania relacji towarzyskich.

Opis projektu: Budowa boiska do gry w bule o wymiarach 15 m x 30 m, wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63mm o grubości 25cm, ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławce betonowej z oporem w obrysie boiska, wykonanie nawierzchni w postaci piasku płukanego 0/2mm o grubości 20cm. Boisko w okresie ciepłym będzie wykorzystywane do gry w bule, natomiast zimą będzie bazą pod lodowisko plenerowe.

Zakres projektu: Bule to sposób na rekreację sportową dla osób w każdym wieku, również dla osób niepełnosprawnych-petanka jest dyscypliną sportu, którą może uprawiać każdy. To sport, który nie wymaga dużego wysiłku, a wspólne rozgrywanie meczy integruje różne środowiska. Na boisku będzie można rozgrywać turnieje, które będą atrakcją nie tylko dla grających. Aktywność fizyczna ma duży wpływ na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia.

 Koszt projektu: 195.000 PLN

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zespół ds.BBO: przedstawiony projekt spełnia warunki formalne oraz merytoryczne, określone w regulaminie BBO. Jego realizacja pozwoli na szeroką integrację mieszkańców Bielawy bez względu na wiek (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, itp.) poprzez aktywność sportową, dostępną dla każdego. W związku z powyższym, projekt został przyjęty pod głosowanie przez mieszkańców.

Projekt Nr 4. Interaktywny plac zabaw - pomóżmy dzieciom stać się małymi odkrywcami.
Lokalizacja projektu: Bielawa, plac zabaw przy ul. Wiejskiej.

Cel projektu: Wiadomo, że dzieci potrzebują ruchu i wyładowania nadmiaru energii, ale potrzebują również rozwijać kreatywność, logiczne myślenie i wiele innych umiejętności. Interaktywny plac zabaw pomoże im stać się małymi odkrywcami. Urządzenia w stylu:
-głuchy telefon - czy można komunikować się bez prądu?,
-peryskop - czy można zobaczyć obiekty, które są poza naszym wzrokiem?,
-eko-memory - ciekawostki o zwierzętach i roślinach - zapewnią mądrą rozrywkę na świeżym powietrzu.

Opis projektu: Projekt przewiduje dostawienie, wymianę urządzeń na już istniejącym starym placu zabaw na ulicy Wiejskiej. Nowoczesne, dydaktyczne place zabaw są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych placów, wzbogacają rozwój naszych dzieci i są niewątpliwą atrakcją.

Zakres projektu: Plac zabaw jest ogólnodostępny, będzie służył wszystkim chętnym mieszkańcom Bielawy.

Koszt projektu: 200.000 PLN

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zespół ds.BBO: przez plac zabaw przy ul. Wiejskiej przebiega kabel elektryczny. Jego obecność ogranicza postawienie nowej infrastruktury zabawowej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, infrastruktura zabawowa na placu musi być oddalona co najmniej o trzy metry od miejsca, w którym przebiega instalacja elektryczna. W związku z powyższym, Zespół zaproponował autorowi wniosku, by w ramach przedmiotowej inwestycji została przeprowadzona  modernizacja placu zabaw i urządzeń już na nim zamontowanych. Koncepcja zaproponowana przez Zespół została zaakceptowana przez Autora projektu. W związku z powyższym, projekt został przyjęty pod głosowanie przez mieszkańców.

Projekt Nr 5. Rozbudowa monitoringu miejskiego – bezpieczeństwo i porządek.

Lokalizacja projektu: Teren miasta Bielawa – miejsca bez monitoringu (dolna i Górna Bielawa).

Cel projektu: Celem projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Kamery wykorzystywane są do monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń. Rozbudowa monitoringu pozwoli również na powstrzymanie licznych aktów wandalizmu-niszczenie mienia miejskiego (wiaty przystankowe) czy prywatnego (elewacje budynków). Monitoring przyczyni się również do wykrycia osób podrzucających śmieci czy gabaryty w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Opis projektu: Projekt dotyczy montażu kamer w miejscach, w których brak jest monitoringu. Tam gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji lub gdzie jest niszczone mienie. Monitoring nie musi być na bieżąco sprawdzany, dużym ułatwieniem będzie odtworzenie zaistniałego zdarzenia. Monitoring rozwiąże (pomoże) problem bezpieczeństwa mieszkańców, pomoże w wykrywaniu aktów wandalizmu czy zaśmiecania miasta.

Zakres projektu: Monitoring będzie służył wszystkim mieszkańcom Bielawy, policji czy straży miejskiej.

Koszt projektu: 200.000 PLN

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zespół ds.BBO:  informacje zawarte w projekcie zostały ujęte ze zbyt dużym poziomem ogólności. Brakuje informacji na temat ilości kamer, które miałyby zostać zakupione w ramach przedmiotowej inwestycji oraz nie wskazano miejsc ich lokalizacji (montażu). W związku z powyższym,decyzją Zespołu, projekt nie został dopuszczony pod głosowanie przez mieszkańców.
W uzupełnieniu, należy nadmienić, że Gmina Bielawa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom sukcesywnie przeznacza w budżecie gminy środki na zakup i montaż urządzeń monitorujących, które po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji oraz bielawską Strażą Miejską, są montowane w miejscach wymagających szczególnego nadzoru.


Powrót