Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Już 1 października rusza głosowanie propozycji projektów w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego

Piątek, 30 września 2022Od 1 października zapraszamy uprawnionych mieszkańców Bielawy do głosowania na jeden wybrany projekt.Głosować należy elektronicznie.

Oto propozycje projektów wybranych do głosowania:

Projekt Nr 3. Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim

Lokalizacja projektu: Park Miejski w Bielawie.

Cel projektu: Zadanie ma polegać na wybudowaniu boiska do gry w bule jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Projekt ma służyć integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta,
w okresie zimowym będzie stanowił doskonałą bazę pod lodowisko plenerowe. Gra w bule nie wymaga drogiego sprzętu, specjalnego stroju, stałego wsparci wykwalifikowanego instruktora ani wysokiej formy fizycznej. To aktywność, która łączy pokolenia i stanowi świetną okazję do budowania relacji towarzyskich.

Opis projektu: Budowa boiska do gry w bule o wymiarach 15 m x 30 m, wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63mm o grubości 25cm, ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławce betonowej z oporem w obrysie boiska, wykonanie nawierzchni w postaci piasku płukanego 0/2mm o grubości 20cm. Boisko w okresie ciepłym będzie wykorzystywane do gry w bule, natomiast zimą będzie bazą pod lodowisko plenerowe.

Zakres projektu: Bule to sposób na rekreację sportową dla osób w każdym wieku, również dla osób niepełnosprawnych-petanka jest dyscypliną sportu, którą może uprawiać każdy. To sport, który nie wymaga dużego wysiłku, a wspólne rozgrywanie meczy integruje różne środowiska. Na boisku będzie można rozgrywać turnieje, które będą atrakcją nie tylko dla grających. Aktywność fizyczna ma duży wpływ na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia.

 Koszt projektu: 195.000 PLN

Uzasadnienie podjętej decyzji przez BBO: przedstawiony projekt spełnia warunki formalne oraz merytoryczne, określone w regulaminie BBO. Jego realizacja pozwoli na szeroką integrację mieszkańców Bielawy bez względu na wiek (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, itp.) poprzez aktywność sportową, dostępną dla każdego. W związku z powyższym, projekt został przyjęty pod głosowanie przez mieszkańców.

Projekt Nr 4. Interaktywny plac zabaw - pomóżmy dzieciom stać się małymi odkrywcami.
Lokalizacja projektu: Bielawa, plac zabaw przy ul. Wiejskiej.

Cel projektu: Wiadomo, że dzieci potrzebują ruchu i wyładowania nadmiaru energii, ale potrzebują również rozwijać kreatywność, logiczne myślenie i wiele innych umiejętności. Interaktywny plac zabaw pomoże im stać się małymi odkrywcami. Urządzenia w stylu:
-głuchy telefon - czy można komunikować się bez prądu?,
-peryskop - czy można zobaczyć obiekty, które są poza naszym wzrokiem?,
-eko-memory - ciekawostki o zwierzętach i roślinach - zapewnią mądrą rozrywkę na świeżym powietrzu.

Opis projektu: Projekt przewiduje dostawienie, wymianę urządzeń na już istniejącym starym placu zabaw na ulicy Wiejskiej. Nowoczesne, dydaktyczne place zabaw są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych placów, wzbogacają rozwój naszych dzieci i są niewątpliwą atrakcją.

Zakres projektu: Plac zabaw jest ogólnodostępny, będzie służył wszystkim chętnym mieszkańcom Bielawy.

Koszt projektu: 200.000 PLN

Uzasadnienie decyzji podjętej przez BBO: przez plac zabaw przy ul. Wiejskiej przebiega kabel elektryczny. Jego obecność ogranicza postawienie nowej infrastruktury zabawowej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, infrastruktura zabawowa na placu musi być oddalona co najmniej o trzy metry od miejsca, w którym przebiega instalacja elektryczna. W związku z powyższym, Zespół zaproponował autorowi wniosku, by w ramach przedmiotowej inwestycji została przeprowadzona  modernizacja placu zabaw i urządzeń już na nim zamontowanych. Koncepcja zaproponowana przez Zespół została zaakceptowana przez Autora projektu. W związku z powyższym, projekt został przyjęty pod głosowanie przez mieszkańców.

Kontakt sprawie BBO: Referat Promocji i Rozwoju UM Bielawa, e-mail: apasiniewicz@um.bielawa.pl, tel. 74 8328 730.
 
Powrót